Odda Technology

Odda Technology er en global leverandør av metallprodukter med høy nøyaktighet, offshore og offshore – hovedsakelig til subsea.

Selskapet er basert på personer med kompetanse og systemer som de siste 40 årene har produsert, blant mange andre produkter, rotasjons-deler for gassturbiner og jetmotorer og produsert undervannsforbindelseskomponenter til verdensledende industrikunder, nasjonalt og globalt.

Med basis i sin lange industrielle historie og kompetanse kan Odda Technology, ved å tilby tidligfase ingeniørtjenester, prosjekt, innkjøp og produksjonskompetanse innen sveis og maskinering, opprettholde en ledende posisjon innen alle fagområder som nå er engasjert.

Odda Technology har som mål å jobbe med partnerskapsmodeller både nasjonalt og globalt, til fordel for alle parter. Vårt mål er å være kundenes førstevalg som strategisk partner for krevende prosjekter som består av utfordrende produksjon av maskinering med høy nøyaktighet, sveising, kontroll og assy / test.

Bedriftens ‘Industri 4.0’ digitale systemer for styring og operativ kontroll av prosjekter og produksjon skal brukes som et kostnadseffektivt samband med kunder og leverandører og bidra til å fremme og styrke partenes markedsfordel.

 

www.oddatechnology.no