Hardanger Industri innspill til statsminister august 2020

Publisert

Hardanger Industri var 20 august i Bergen i møte med Bedriftskanalen til Vestland Høgre. Vi kom med innspill vedr. industriutvikling til Statsministeren og ledergruppen i partiet. Tema fra vår side var Hardangers allerede høye verdiskapning og utviklingspotensialet, som i større grad må hensyntas både i fylket og i nasjonens planer for fremtiden. Regionen har mange […]