Hardanger Industri innspill til statsminister august 2020

Hardanger Industri var 20 august i Bergen i møte med Bedriftskanalen til Vestland Høgre. Vi kom med innspill vedr. industriutvikling til Statsministeren og ledergruppen i partiet. Tema fra vår side var Hardangers allerede høye verdiskapning og utviklingspotensialet, som i større grad må hensyntas både i fylket og i nasjonens planer for fremtiden. Regionen har mange bedrifter med høy aktivitet og miljøvennlige produkter, og kan øke kapasitet med hjelp av kortreiset vannkraft, om også denne utvikles. Flere av disse aktørene kan også bidra med produkter til ny grønn industri, som batteri og hydrogen produksjon. https://www.facebook.com/hardangerindustri