Om Oss

Visjon

Hardanger Industri ønsker å være en aktiv part i den videre utvikling av næringslivet og på denne måten bidra til at lokalsamfunnet blir et attraktivt sted å bo, leve og arbeide i.

Hovedmål

Hardanger Industri skal arbeide for å bidra til økt verdiskaping og utviklingsevne for de tilsluttede bedrifter. Ved å sette samhandling og utvikling av hele Hardanger i sentrum, skal det komme alle innbyggere og samfunnet til gode. 

Styret i Hardanger industri

MEDLEMMER

NYHETER

Se nyheter